Pomiot Yog-Sothotha
Siejące zniszczenie młode

Mity
Wróg

Potwór. Wynaturzenie.

Fight: 7. Health: 1. Evade: 3.
Damage: 2. Horror: 1.

Masywny. Mściwy.

Pomiot Yog-Sothotha dostaje +1 do zdrowia i nie może otrzymywać obrażeń ani być atakowany inaczej niż przy pomocy zdolności Tajemniczej formuły.

Victory 1.
Sam Lamont
Powrót Dziedzictwa Dunwich #44. Powrót Bezwymiarowych i Niewidzialnych #4.
Pomiot Yog-Sothotha
Reviews

No review yet for this card.