Pomiot Yog-Sothotha
Rozrastający się pożeracz

Mity
Wróg

Potwór. Wynaturzenie.

Fight: 6. Health: 2. Evade: 2.
Damage: 1. Horror: 2.

Masywny.

Pomiot Yog-Sothotha dostaje +2 do zdrowia i nie może otrzymywać obrażeń ani być atakowany inaczej niż przy pomocy zdolności Tajemniczej formuły.

Victory 1.
Stanislav Dikolenko
Powrót Dziedzictwa Dunwich #43. Return to Undimensioned and Unseen #3.
Pomiot Yog-Sothotha
Reviews

No review yet for this card.