Poszukiwacz
Atut. Ręka

Przedmiot. Księga.

Cost: 2. XP: 3.
Test Icons:

Zużywalny (2 sekrety).

Wyczerp Starą księgę wiedzy tajemnej: wybierz badacza w twojej lokalizacji. Dany badacz przeszukuje 3 wierzchnie karty swojej talii w poszukiwaniu dowolnej karty, dobiera ją i tasuje swoją talię. Następnie możesz wydać 1 sekret, aby dany badacz natychmiast zagrał daną kartę, obniżając jej koszt o 2.

Dimitri Bielak
Revised Core Set #186.
Stara księga wiedzy tajemnej
Reviews

No review yet for this card.