Łotr
Atut.

Przedmiot. Narzędzie. Nielegalny.

Cost: 3. XP: 1.
Test Icons:

Zużywalny (3 zapasy). Odrzuć Wytrychy, jeśli nie ma na nich żadnych zapasów.

Wyczerp Wytrychy: Badanie. Dodaj wartość twojej do wartości twojej umiejętności do tego badania. Jeśli test nie zakończy się sukcesem o co najmniej 2, usuń z Wytrychów 1 zapasy.

Daniel Rizea
Revised Core Set #187.
Wytrychy
Reviews

No review yet for this card.