Poszukiwacz
Atut. Ręka

Przedmiot. Księga.

Cost: 3.
Test Icons:

Wyczerp Starą księgę wiedzy tajemnej: wybierz badacza w twojej lokalizacji. Ten badacz przeszukuje 3 wierzchnie karty ze swojej talii w poszukiwaniu dowolnej karty, dobiera ją, a pozostałe wtasowuje do swojej talii.

Dimitri Bielak
Revised Core Set #31.
Stara księga wiedzy tajemnej
Reviews

No review yet for this card.