Name Class C. Type Icons Traits Set Encounter
Wytyczna: Należyta staranność Neutralne Atut W majestacie prawa 25
Wytyczna: Biurokracja Neutralne Atut W majestacie prawa 26
Wytyczna: Ekspercka konsultacja Neutralne Atut W majestacie prawa 27
Wytyczna: Poszukiwanie prawdy Neutralne Atut W majestacie prawa 28
Wytyczna: Całkowita pewność Neutralne Atut W majestacie prawa 29
Specjalna .38 Rolanda Neutralne 3 Atut Przedmiot. Broń. Palna. W majestacie prawa 30
Zacieranie śladów Neutralne Podstęp Zadanie. W majestacie prawa 31
W majestacie prawa Mity Scenariusz W majestacie prawa 32 W majestacie prawa 1
Tajny spisek Mity Tajemnica W majestacie prawa 33 W majestacie prawa 2
Czas Ci się kończy Mity Tajemnica W majestacie prawa 34 W majestacie prawa 3
Dorwać spiskowców Mity Akt W majestacie prawa 35 W majestacie prawa 4
Posterunek Policji w Arkham Mity Lokalizacja Arkham. W majestacie prawa 36 W majestacie prawa 5