Wydarzenie

Zapowiedź.

Cost: 1.

Mistyk

Szybka. Zagraj, kiedy miałbyś ujawnić żeton chaosu.

Odkryj 5 żetonów chaosu zamiast jednego. Wybierz i rozpatrz jeden z tych żetonów z symbolem , , , lub , a pozostałe zignoruj. (Jeśli nie zostanie odkryty żaden taki żeton, wybierz i rozpatrz dowolny z tych żetonów, a resztę zignoruj).

Tajemnice zapisane w gwiazdach.
Alice Duke
Jacqueline Fine #17.
Mroczne proroctwo

FAQs

No faqs yet for this card.

Reviews

No review yet for this card.