Mity
Podstęp

Niebezpieczeństwo.

Odkrycie - Dołącz do twojej lokalizacji. Limit 1 na lokalizację.

Wymuszony - Po tym, jak dowolny badacz w tej lokalizacji dobierze 1 lub więcej kart, dany badacz musi wykonać test (3). Jeśli test danego badacza zakończy się porażką, wybiera i odrzuca taką samą liczbę kart.

: Odrzuć Duszącą mgłę.

Stanislav Dikolenko
Powrót Dziedzictwa Dunwich #67. Przeszywający Chłód #3-4.
Dusząca mgła
Reviews

Drawing encounter cards does not trigger this effect, also see FAQ from Dr. Henry Armitage.

Filler for 200 characters. Filler for 200 characters. Filler for 200 characters. Filler for 200 characters.

Django · 3684