Umiejętność

Wrodzona.

Ocalały

Jeśli ten test umiejętności zakończy się sukcesem podczas wymykania się, wymykający się badacz może natychmiast uwolnić się ze zwarcia ze wszystkimi pozostałymi wrogami będącymi z nim w zwarciu i może poruszyć się do połączonej lokalizacji.

David Auden Nash
Nowa podstawka #81.
Instynkt przetrwania

FAQs

No faqs yet for this card.

Reviews

No review yet for this card.