Łotr
Wydarzenie

Taktyka.

Cost: 2.
Test Icons:

Zadaj 2 obrażenia wyczerpanemu wrogowi w twojej lokalizacji.

Stanislav Dikolenko
Revised Core Set #52.
Atak z ukrycia
Reviews

No review yet for this card.