Przywoływacz umarłych
Istota z tajemnej księgi

Mity
Wróg

Potwór. Echo duszy. Elitarny.

Fight: 2. Health: 3. Evade: 2.
Damage: 1. Horror: 1.

Łowca.

Polowanie — Tylko Daisy Walker.

Wymuszony — Kiedy Przywoływacz umarłych miałby zostać pokonany: zamiast tego całkowicie go wylecz, wyczerp i porusz do Biblioteki Orne’a.

Jeśli jesteś Daisy Walker i kontrolujesz przynajmniej 4 niebędące osłabieniem atuty z cechą Księga: Pertraktacje. Wykonaj test (18). en test dostaje –2 do trudności za każdy kontrolowany przez ciebie atut z cechą Księga. Jeśli test zakończył się sukcesem, spowoduj postęp aktu.

Winona Nelson
Przeczytaj lub zgiń #7. Przeczytaj lub zgiń #4.
Przywoływacz umarłych
Reviews

No review yet for this card.