Atut. Mistyczna

Zaklęcie.

Cost: 3. XP: 5.

Mistyk

Zużywalny (4 ładunki).

Wydaj 1 ładunek: Walka. Ten atak używa zamiast . Do tego ataku dostajesz +3 i zadajesz +2 obrażenia. Jeśli podczas tego ataku zostanie odkryty żeton , „+1” lub „0”, otrzymujesz 2 obrażenia.

Greg Bobrowski
Jacqueline Fine #30.
Lazurowy płomień

FAQs

No faqs yet for this card.

Reviews

No review yet for this card.