Mity
Wróg

Potwór. Wynaturzenie.

Fight: 3. Health: 4. Evade: 2.
Damage: 1. Horror: 1.

Łowca.

Wymuszony - Koniec fazy wrogów: każdy badacz znajdujący się w lokalizacji Wasala Czyhającego odrzuca 1 kartę z wierzchu swojej talii.

Victory 1.
Matt Dixon
Powrót Dziedzictwa Dunwich #71. Wysłannicy Yog-Sothotha #1-2.
Wasal Czyhającego
Reviews

No review yet for this card.