Neutralne
Podstęp. Osłabienie

Omen.

Odkrycie - Porusz 1 żeton zagłady z dowolnego atutu, który kontrolujesz, na obecną tajemnicę. Może to spowodować postęp aktualnej tajemnicy. Jeśli żaden żeton zagłady nie został poruszony w wyniku tego efektu, wtasuj Głuchą ciszę z powrotem do twojej talii.

„NIEZROZUMIAŁE ZAWIJASY”
Adam Doyle
Szkarłatne klucze - Rozszerzenie badaczy #14.
Głucha cisza
Reviews

Auto include in any Amina deck. One of the most common issues with playing a doom-based deck is that your fellow investigators will complain that your cards are adding to the doom total. Deafening Silence solves this problem by moving the doom off of your cards.

SorryLaurie · 498
Unfortunately, Marie can't take it. :) — Susumu · 315

The flavor text at the bottom is a simple substitution cypher. It can be decoded using the Agenda cards from the last scenario of the Scarlet Keys campaign.

The text says: "I can hear you too, Amina."

If you are interested, I've posted the decoded text from all the cards here: boardgamegeek.com

red.hexapus · 24