Mity
Scenariusz

Łatwy / Standardowy

: -X. X to najwyższa liczba żetonów zagłady na obecnym w grze wrogu z cechą Kultysta.

: -2. Odkryj nowy żeton.

: -3. Jeśli test zakończy się porażką, umieść 1 żeton zagłady na najbliższym wrogu z cechą Kultysta.

: -3. Jeśli test zakończy się porażką, porusz 1 żeton zagłady z najbliższego wroga z cechą Kultysta na obecną tajemnicę.

Dla większego dobra #197. Dla większego dobra #1.
Dla większego dobra

Dla większego dobra - Back

Scenariusz

Trudny / Ekspercki

: -X. X to łączna liczba żetonów zagłady na wrogach z cechą Kultysta w grze.

: -2. Odkryj nowy żeton.

: -3. Jeśli test zakończy się porażką, umieść 1 żeton zagłady na każdym wrogu z cechą Kultysta w grze. Jeśli w grze nie ma żadnych wrogów z cechą Kultysta, odkryj nowy żeton.

: -3. Jeśli test zakończy się porażką, porusz na obecną tajemnicę wszystkie żetony zagłady z wroga z cechą Kultysta z największą liczbą żetonów zagłady. Jeśli na żadnym wrogu z cechą Kultysta w grze nie ma żetonów zagłady, odkryj nowy żeton.

Dla większego dobra
Reviews

No review yet for this card.