Mistyk
Atut

Talent.

Cost: 2.
Test Icons:

Wydaj 1 żeton zasobu: Dostajesz +1 do tego testu umiejętności.

Wydaj 1 żeton zasobu: Dostajesz +1 do tego testu umiejętności.

Alexandre Dainche
Revised Core Set #62.
Znajomość wiedzy tajemnej
Reviews

No review yet for this card.