Łotr
Atut

Talent.

Cost: 2.
Test Icons:

Wydaj 1 żeton zasobu: Dostajesz +1 do tego testu umiejętności.

Wydaj 1 żeton zasobu: Dostajesz +1 do tego testu umiejętności.

Magali Villeneuve
Revised Core Set #49.
Szkoła życia
Reviews

No review yet for this card.