Podstęp

Przeszkoda.

Mity

Odkrycie - Dołącz do lokalizacji z największa liczbą wskazówek, do której nie dołączono jeszcze Zablokowanych drzwi.

Lokalizacja, do której dołączono tę kartę, nie może być badana.

: Wykonaj test (4) aby wyważyć drzwi, albo (4) otworzyć zamek. Jeśli test zakończył sie sukcesem, odrzuć Zamknięte drzwi.

Dimitri Bielak
Podstawka #174. Zamknięte drzwi #1-2.
Zamknięte drzwi

FAQs

(from the official FAQ or responses to the official rules question form)
  • Attach this card to the location with the most clues among those that do not have a Locked Door attached.

  • If all revealed locations don't have any clues on them, you can choose to attach Locked Door to an unrevealed location.
Last updated

Reviews

Can someone please fix the error in the description text. The icon is messed up for the first test.

It should say: Test [Combat Icon] (4) but says Test [Willpower Icon] (4) instead.

Right now it reads:

"Revelation - Attach to the location in play with the most clues, and without a Locked Door attached. The attached location cannot be investigated. : Test [Willpower Icon] (4) to break down the door or [Agility Icon] (4) to pick the lock. If you succeed, discard Locked Door. Dimitri Bielak Core Set #174. Locked Doors #1-2."

It should read:

"Revelation - Attach to the location in play with the most clues, and without a Locked Door attached. The attached location cannot be investigated. : Test [Combat Icon] (4) to break down the door or [Agility Icon] (4) to pick the lock. If you succeed, discard Locked Door. Dimitri Bielak Core Set #174. Locked Doors #1-2."

dcjoker · 13