Mity
Podstęp

Niebezpieczeństwo.

Odkrycie - Dołącz do twojej lokalizacji. Limit 1 na lokalizację.

Lokalizacja, do której dołączono tę kartę dostaje +2 zasłony.

Wymuszony - Po tym, jak lokalizacja, do której dołączono tę kartę, zostanie z sukcesem zbadania: odrzuć Gęstą mgłę.

Alex Tooth
Podstawka #168. Przejmujący Chłód #3-4.
Gęsta mgła
FAQs (taken from the official FAQ or FFG's responses to the official rules question form)
  • If you draw Obscuring Fog while there's another copy already attached to your location, discard the copy that you just drew.
Last updated
Reviews

No review yet for this card.